• Naziv: ĐUKO ROGIĆ
  • Naselje: Slatina, 33520
  • Grad/Općina: Slatina
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐUKO ROGIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 136,15 HRK 544,75 HRK
ĐUKO ROGIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 37,65 HRK 213,47 HRK
ĐUKO ROGIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 740,45 HRK 822,32 HRK
ĐUKO ROGIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 478,32 HRK 539,40 HRK
ĐUKO ROGIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 351,11 HRK 1.163,42 HRK
ĐUKO ROGIĆ Nacionalna potpora Duhan 2016 5.612,83 HRK 0,00 HRK
ĐUKO ROGIĆ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 271,05 HRK 0,00 HRK
Ukupno 7.627,56 HRK 3.283,36 HRK