• Naziv: CVEKAN MARIN
  • Naselje: Budrovac, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CVEKAN MARIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 75,37 HRK 301,80 HRK
CVEKAN MARIN EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2016 8.537,29 HRK 48.377,96 HRK
CVEKAN MARIN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 452,17 HRK 405,85 HRK
CVEKAN MARIN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 410,20 HRK 455,54 HRK
CVEKAN MARIN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 264,96 HRK 298,82 HRK
CVEKAN MARIN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 194,48 HRK 644,51 HRK
Ukupno 9.934,47 HRK 50.484,48 HRK