• Naziv: KUHARIĆ JADRANKA
  • Naselje: Sveti Đurđ, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUHARIĆ JADRANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 195,55 HRK 782,57 HRK
KUHARIĆ JADRANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.063,66 HRK 1.181,30 HRK
KUHARIĆ JADRANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 687,16 HRK 774,85 HRK
KUHARIĆ JADRANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 504,38 HRK 1.671,39 HRK
Ukupno 2.450,75 HRK 4.410,11 HRK