• Naziv: MARIN MILJAK
  • Naselje: Kljake, 22322
  • Grad/Općina: Ružić
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIN MILJAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.745,98 HRK 10.989,43 HRK
MARIN MILJAK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 5.193,16 HRK 29.428,05 HRK
MARIN MILJAK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.539,99 HRK 5.119,60 HRK
MARIN MILJAK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 16.466,25 HRK 14.778,65 HRK
MARIN MILJAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 14.937,05 HRK 16.588,49 HRK
MARIN MILJAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MARIN MILJAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 7.082,63 HRK 23.470,60 HRK
Ukupno 55.456,20 HRK 105.439,30 HRK