• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Prezid, 51307
  • Grad/Općina: Čabar
  • Županija: Primorsko-goranska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2016 247,23 HRK 247,23 HRK
Ukupno 247,23 HRK 247,23 HRK