• Naziv: MARIJA JURINIĆ
  • Naselje: Novo Selo na Dravi, 40000
  • Grad/Općina: Čakovec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJA JURINIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 165,50 HRK 662,40 HRK
MARIJA JURINIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 900,29 HRK 999,90 HRK
MARIJA JURINIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 581,59 HRK 655,82 HRK
MARIJA JURINIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 426,87 HRK 1.414,69 HRK
Ukupno 2.074,25 HRK 3.732,81 HRK