• Naziv: PKL OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA
  • Naselje: Dvorjanci, 47261
  • Grad/Općina: Duga Resa
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PKL OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 132,94 HRK 531,98 HRK
PKL OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 279,86 HRK 1.585,95 HRK
PKL OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 723,02 HRK 802,98 HRK
PKL OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 467,08 HRK 526,71 HRK
PKL OBRT ZA PROIZVODNJU LEŽAJEVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 342,86 HRK 1.136,13 HRK
Ukupno 1.945,76 HRK 4.583,75 HRK