• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Šandrovac, 43227
  • Grad/Općina: Šandrovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 110,08 HRK 440,40 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 647,56 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 553,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 906,06 HRK
Ukupno 110,08 HRK 2.547,49 HRK