• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Potomje, 20244
  • Grad/Općina: Orebić
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 128,43 HRK 514,02 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 698,71 HRK 775,99 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 451,33 HRK 508,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 331,31 HRK 1.097,90 HRK
Ukupno 1.609,78 HRK 2.896,88 HRK