• Naziv: MILOMIR PERIŠA
  • Naselje: Krković, 22223
  • Grad/Općina: Skradin
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILOMIR PERIŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 116,96 HRK 468,00 HRK
MILOMIR PERIŠA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 168,48 HRK 954,69 HRK
MILOMIR PERIŠA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 636,10 HRK 706,50 HRK
MILOMIR PERIŠA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 410,97 HRK 463,41 HRK
MILOMIR PERIŠA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 301,65 HRK 999,59 HRK
Ukupno 1.634,16 HRK 3.592,19 HRK