• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Podbrest, 40322
  • Grad/Općina: Orehovica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 129,73 HRK 519,14 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 705,66 HRK 783,71 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 455,84 HRK 514,02 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 334,60 HRK 1.108,83 HRK
Ukupno 1.625,83 HRK 2.925,70 HRK