• Naziv: BLAŽEK TOMICA
  • Naselje: Peteranec, 48321
  • Grad/Općina: Peteranec
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BLAŽEK TOMICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 485,66 HRK 1.943,69 HRK
BLAŽEK TOMICA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 2.912,33 HRK 2.613,88 HRK
BLAŽEK TOMICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.641,86 HRK 2.933,96 HRK
BLAŽEK TOMICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.706,63 HRK 1.924,50 HRK
BLAŽEK TOMICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.252,70 HRK 4.151,19 HRK
Ukupno 8.999,18 HRK 13.567,22 HRK