• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Potomje, 20244
  • Grad/Općina: Orebić
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 47,40 HRK 189,89 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 266,11 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 487,64 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 391,44 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 477,24 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 324,87 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 265,89 HRK
Ukupno 47,40 HRK 2.403,08 HRK