• Naziv: KRUNOSLAV BAUKOVAC
  • Naselje: Kokinac, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRUNOSLAV BAUKOVAC EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 384,67 HRK 1.539,60 HRK
KRUNOSLAV BAUKOVAC EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.092,68 HRK 2.324,00 HRK
KRUNOSLAV BAUKOVAC EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.351,85 HRK 1.524,39 HRK
KRUNOSLAV BAUKOVAC EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 992,26 HRK 3.288,21 HRK
Ukupno 4.821,46 HRK 8.676,20 HRK