• Naziv: MIJATOVIĆ VLADO
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIJATOVIĆ VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 557,21 HRK 2.230,13 HRK
MIJATOVIĆ VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.031,20 HRK 3.366,33 HRK
MIJATOVIĆ VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.958,14 HRK 2.208,11 HRK
MIJATOVIĆ VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.437,40 HRK 4.762,91 HRK
Ukupno 6.983,95 HRK 12.567,48 HRK