• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Jalševec Nartski, 10370
  • Grad/Općina: Rugvica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 123,76 HRK 495,36 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 673,33 HRK 747,78 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 417,70 HRK 470,98 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 319,47 HRK 1.058,00 HRK
Ukupno 1.534,26 HRK 2.772,12 HRK