• Naziv: IGOR HRUSTEK
  • Naselje: Mala Subotica, 40321
  • Grad/Općina: Mala Subotica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IGOR HRUSTEK EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 672,58 HRK 3.811,19 HRK
IGOR HRUSTEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 127,20 HRK 508,97 HRK
IGOR HRUSTEK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 762,62 HRK 684,41 HRK
IGOR HRUSTEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 691,75 HRK 768,27 HRK
IGOR HRUSTEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 446,90 HRK 503,93 HRK
IGOR HRUSTEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 328,03 HRK 1.086,97 HRK
Ukupno 3.029,08 HRK 7.363,74 HRK