• Naziv: GORDANA KOVAČEVIĆ
  • Naselje: Čepinski Martinci, 31431
  • Grad/Općina: Čepin
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GORDANA KOVAČEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 285,67 HRK 1.143,16 HRK
GORDANA KOVAČEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.553,82 HRK 1.725,67 HRK
GORDANA KOVAČEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.003,80 HRK 1.131,92 HRK
GORDANA KOVAČEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 736,78 HRK 2.441,58 HRK
Ukupno 3.580,07 HRK 6.442,33 HRK