• Naziv: MARKO PILAT
  • Naselje: Daruvar, 43500
  • Grad/Općina: Daruvar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKO PILAT EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.159,77 HRK 6.571,95 HRK
MARKO PILAT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 127,82 HRK 511,49 HRK
MARKO PILAT EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 269,15 HRK 1.525,03 HRK
MARKO PILAT EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 766,44 HRK 687,85 HRK
MARKO PILAT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 695,27 HRK 772,09 HRK
MARKO PILAT EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 449,11 HRK 506,45 HRK
MARKO PILAT EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 329,63 HRK 1.092,40 HRK
Ukupno 3.797,19 HRK 11.667,26 HRK