• Naziv: ULJA KOMARIJA D.O.O.
  • Naselje: Borut, 52402
  • Grad/Općina: Cerovlje
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ULJA KOMARIJA D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 102,89 HRK 411,73 HRK
ULJA KOMARIJA D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 216,61 HRK 1.227,58 HRK
ULJA KOMARIJA D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 848,89 HRK
ULJA KOMARIJA D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 559,65 HRK 621,57 HRK
ULJA KOMARIJA D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 271,63 HRK
ULJA KOMARIJA D.O.O. EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 576,60 HRK
ULJA KOMARIJA D.O.O. Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2016 2.085,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.964,15 HRK 3.958,00 HRK