• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Vrhovljan, 40313
  • Grad/Općina: Sveti Martin na Muri
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 99,07 HRK 396,44 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 538,78 HRK 598,41 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 348,05 HRK 392,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 255,48 HRK 846,63 HRK
Ukupno 1.241,38 HRK 2.233,95 HRK