• Naziv: NEŠIĆ MILAN
  • Naselje: Bijelo Brdo, 31204
  • Grad/Općina: Erdut
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NEŠIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5.581,02 HRK 22.334,32 HRK
NEŠIĆ MILAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.196,53 HRK
NEŠIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 30.357,23 HRK 33.713,62 HRK
NEŠIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
NEŠIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 14.395,51 HRK 47.700,53 HRK
NEŠIĆ MILAN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 3.491,17 HRK 0,00 HRK
Ukupno 77.476,24 HRK 126.009,48 HRK