• Naziv: SADAK JOSIP
  • Naselje: Čazma, 43240
  • Grad/Općina: Čazma
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SADAK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 232,62 HRK 930,95 HRK
SADAK JOSIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 491,15 HRK 2.783,07 HRK
SADAK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.265,32 HRK 1.405,21 HRK
SADAK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 817,43 HRK 921,77 HRK
SADAK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 599,94 HRK 1.988,18 HRK
Ukupno 3.406,46 HRK 8.029,18 HRK