• Naziv: CLAI D.O.O.
  • Naselje: Krasica, 52460
  • Grad/Općina: Buje
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CLAI D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 8.309,48 HRK 47.087,03 HRK
CLAI D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 699,85 HRK 2.800,41 HRK
CLAI D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.008,13 HRK 5.712,55 HRK
CLAI D.O.O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 4.196,07 HRK 3.766,06 HRK
CLAI D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.806,43 HRK 4.227,26 HRK
CLAI D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.458,93 HRK 2.772,81 HRK
CLAI D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.805,09 HRK 5.980,98 HRK
Ukupno 22.283,98 HRK 72.347,10 HRK