• Naziv: DRNETIĆ MARIJAN
  • Naselje: Grtovec, 49284
  • Grad/Općina: Budinščina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRNETIĆ MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 154,50 HRK 618,29 HRK
DRNETIĆ MARIJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 285,25 HRK 1.616,49 HRK
DRNETIĆ MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
DRNETIĆ MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 840,36 HRK 933,32 HRK
DRNETIĆ MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 473,81 HRK 534,27 HRK
DRNETIĆ MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 398,43 HRK 1.320,43 HRK
Ukupno 2.530,68 HRK 5.449,44 HRK