• Naziv: ANTE ČOVIĆ
  • Naselje: Nuštar, 32221
  • Grad/Općina: Nuštar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTE ČOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 239,66 HRK 959,08 HRK
ANTE ČOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.303,54 HRK 1.447,72 HRK
ANTE ČOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 842,12 HRK 949,60 HRK
ANTE ČOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 618,13 HRK 2.048,27 HRK
Ukupno 3.003,45 HRK 5.404,67 HRK