• Naziv: MARIJA VERIĆ
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIJA VERIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 455,00 HRK 1.820,92 HRK
MARIJA VERIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.474,98 HRK 2.748,66 HRK
MARIJA VERIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.598,85 HRK 1.802,96 HRK
MARIJA VERIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.173,58 HRK 3.888,99 HRK
Ukupno 5.702,41 HRK 10.261,53 HRK