• Naziv: ANTUN JANČIĆ
  • Naselje: Andrijaševci, 32271
  • Grad/Općina: Andrijaševci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANTUN JANČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 322,06 HRK 1.288,94 HRK
ANTUN JANČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.751,97 HRK 1.945,68 HRK
ANTUN JANČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.131,77 HRK 1.276,25 HRK
ANTUN JANČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 830,73 HRK 2.752,94 HRK
Ukupno 4.036,53 HRK 7.263,81 HRK