• Naziv: MATO JAKOBOVIĆ
  • Naselje: Babina Greda, 32276
  • Grad/Općina: Babina Greda
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATO JAKOBOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 175,14 HRK 700,77 HRK
MATO JAKOBOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 952,43 HRK 1.057,77 HRK
MATO JAKOBOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 615,31 HRK 693,81 HRK
MATO JAKOBOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 451,64 HRK 1.496,64 HRK
Ukupno 2.194,52 HRK 3.948,99 HRK