• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Galovac, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3,99 HRK 601,01 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 816,89 HRK 907,25 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 527,70 HRK 595,05 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 54,39 HRK 1.283,59 HRK
Ukupno 1.402,97 HRK 3.386,90 HRK