• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Negoslavci, 32239
  • Grad/Općina: Negoslavci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 130,34 HRK 521,74 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 709,10 HRK 787,54 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 458,13 HRK 516,62 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 336,28 HRK 1.114,26 HRK
Ukupno 1.633,85 HRK 2.940,16 HRK