• Naziv: KETER GAREL D.O.O.
  • Naselje: Đulovac, 43532
  • Grad/Općina: Đulovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KETER GAREL D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 352,56 HRK 1.411,02 HRK
KETER GAREL D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 836,50 HRK 4.740,57 HRK
KETER GAREL D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.161,18 HRK 2.400,14 HRK
KETER GAREL D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.396,12 HRK 1.574,38 HRK
KETER GAREL D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 909,40 HRK 3.013,61 HRK
Ukupno 5.655,76 HRK 13.139,72 HRK