• Naziv: KETER VIDEL D.O.O.
  • Naselje: Đulovac, 43532
  • Grad/Općina: Đulovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KETER VIDEL D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 282,46 HRK 1.130,39 HRK
KETER VIDEL D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 594,74 HRK 3.370,26 HRK
KETER VIDEL D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.536,47 HRK 1.706,33 HRK
KETER VIDEL D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 745,73 HRK
KETER VIDEL D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 728,52 HRK 2.414,21 HRK
Ukupno 3.142,19 HRK 9.366,92 HRK