• Naziv: DRAGUTIN PTIČEK
  • Naselje: Strahoninec, 40000
  • Grad/Općina: Strahoninec
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGUTIN PTIČEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 377,64 HRK 1.511,47 HRK
DRAGUTIN PTIČEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.054,38 HRK 2.281,58 HRK
DRAGUTIN PTIČEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.327,16 HRK 1.496,56 HRK
DRAGUTIN PTIČEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 974,14 HRK 3.228,12 HRK
Ukupno 4.733,32 HRK 8.517,73 HRK