• Naziv: DALIBOR BENŠAK
  • Naselje: Đurđic, 43231
  • Grad/Općina: Ivanska
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DALIBOR BENŠAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.303,75 HRK 9.219,65 HRK
DALIBOR BENŠAK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 13.814,45 HRK 12.398,69 HRK
DALIBOR BENŠAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 12.531,48 HRK 13.917,04 HRK
DALIBOR BENŠAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
DALIBOR BENŠAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.942,07 HRK 19.690,86 HRK
Ukupno 39.082,89 HRK 60.290,72 HRK