• Naziv: GVOZDANOVIĆ ANICA
  • Naselje: Berak, 32243
  • Grad/Općina: Tompojevci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GVOZDANOVIĆ ANICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 780,44 HRK 3.122,85 HRK
GVOZDANOVIĆ ANICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.314,43 HRK 3.680,83 HRK
GVOZDANOVIĆ ANICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.303,98 HRK 2.598,06 HRK
GVOZDANOVIĆ ANICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.012,96 HRK 6.669,67 HRK
Ukupno 8.411,81 HRK 16.071,41 HRK