• Naziv: IVAN BAREŠ
  • Naselje: Kućanci Đakovački, 31418
  • Grad/Općina: Drenje
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVAN BAREŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 215,35 HRK 861,84 HRK
IVAN BAREŠ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.291,39 HRK 1.159,06 HRK
IVAN BAREŠ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.171,44 HRK 1.301,02 HRK
IVAN BAREŠ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 756,73 HRK 853,36 HRK
IVAN BAREŠ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 555,45 HRK 1.840,72 HRK
Ukupno 3.990,36 HRK 6.016,00 HRK