• Naziv: SANJA VUKAS
  • Naselje: Jezero, 47304
  • Grad/Općina: Plaški
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SANJA VUKAS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 787,92 HRK 3.153,36 HRK
SANJA VUKAS EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 3.128,57 HRK 17.728,42 HRK
SANJA VUKAS EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 779,05 HRK 878,58 HRK
SANJA VUKAS EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 4.724,91 HRK 4.240,63 HRK
SANJA VUKAS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.286,04 HRK 4.760,00 HRK
SANJA VUKAS EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.768,76 HRK 3.122,24 HRK
SANJA VUKAS EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.032,37 HRK 6.734,80 HRK
Ukupno 18.507,62 HRK 40.618,03 HRK