• Naziv: EKO-PLOD D.O.O.
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
EKO-PLOD D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 703,92 HRK 2.817,03 HRK
EKO-PLOD D.O.O. EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.523,23 HRK 8.631,47 HRK
EKO-PLOD D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 9.036,87 HRK 10.190,58 HRK
EKO-PLOD D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.716,69 HRK 4.265,65 HRK
EKO-PLOD D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 1.909,88 HRK
EKO-PLOD D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.782,09 HRK 5.968,32 HRK
Ukupno 16.762,80 HRK 33.782,93 HRK