• Naziv: ADAM DEKANOVIĆ
  • Naselje: Cerna, 32272
  • Grad/Općina: Cerna
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ADAM DEKANOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 688,92 HRK 2.756,99 HRK
ADAM DEKANOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.450,55 HRK 8.219,73 HRK
ADAM DEKANOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.747,26 HRK 4.161,59 HRK
ADAM DEKANOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.420,71 HRK 2.729,77 HRK
ADAM DEKANOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.776,81 HRK 5.888,18 HRK
Ukupno 10.084,25 HRK 23.756,26 HRK