• Naziv: VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU
  • Naselje: Bizovac, 31222
  • Grad/Općina: Bizovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.378,69 HRK 5.517,19 HRK
VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.726,99 HRK 15.452,79 HRK
VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje 2016 0,00 HRK 63.104,51 HRK
VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.098,45 HRK 7.883,24 HRK
VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.556,15 HRK 11.783,31 HRK
VORAS D.O.O. ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 3.239,06 HRK 0,00 HRK
Ukupno 22.490,48 HRK 108.805,52 HRK