• Naziv: MATO DIVIĆ
  • Naselje: Beravci, 35221
  • Grad/Općina: Velika Kopanica
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATO DIVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 439,02 HRK 1.756,94 HRK
MATO DIVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.388,14 HRK 2.652,18 HRK
MATO DIVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.542,74 HRK 1.739,66 HRK
MATO DIVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.132,38 HRK 3.752,46 HRK
Ukupno 5.502,28 HRK 9.901,24 HRK