• Naziv: MARIO PAVLIĆ
  • Naselje: Brezovac, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARIO PAVLIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 157,17 HRK 629,14 HRK
MARIO PAVLIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 2.005,08 HRK 2.261,01 HRK
MARIO PAVLIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 942,72 HRK 846,09 HRK
MARIO PAVLIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 855,11 HRK 949,68 HRK
MARIO PAVLIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 552,39 HRK 622,95 HRK
MARIO PAVLIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 405,46 HRK 1.343,67 HRK
Ukupno 4.917,93 HRK 6.652,54 HRK