• Naziv: KOLAČKO FABIJAN
  • Naselje: Nedeljanec, 42205
  • Grad/Općina: Vidovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLAČKO FABIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.345,20 HRK 5.383,49 HRK
KOLAČKO FABIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.652,39 HRK 4.118,70 HRK
KOLAČKO FABIJAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 8.066,40 HRK 7.239,72 HRK
KOLAČKO FABIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 7.317,24 HRK 8.126,33 HRK
KOLAČKO FABIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KOLAČKO FABIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.469,76 HRK 11.497,70 HRK
Ukupno 28.342,13 HRK 41.430,42 HRK