• Naziv: DEJAN STANIĆ
  • Naselje: Marija Magdalena, 10294
  • Grad/Općina: Pušća
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DEJAN STANIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 93,95 HRK 375,96 HRK
DEJAN STANIĆ EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2016 8.529,41 HRK 48.333,34 HRK
DEJAN STANIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 563,32 HRK 505,61 HRK
DEJAN STANIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 511,03 HRK 567,53 HRK
DEJAN STANIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 330,09 HRK 372,21 HRK
DEJAN STANIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 242,25 HRK 802,90 HRK
Ukupno 10.270,05 HRK 50.957,55 HRK