• Naziv: SABOL VERA
  • Naselje: Čehovec, 40323
  • Grad/Općina: Prelog
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SABOL VERA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 153,65 HRK 615,00 HRK
SABOL VERA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 835,93 HRK 928,35 HRK
SABOL VERA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 552,39 HRK 622,95 HRK
SABOL VERA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 396,37 HRK 1.313,48 HRK
Ukupno 1.938,34 HRK 3.479,78 HRK