• Naziv: BRANKA MEKIŠ
  • Naselje: Mekiši kod Vižinade, 52447
  • Grad/Općina: Vižinada
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRANKA MEKIŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 355,32 HRK 1.421,95 HRK
BRANKA MEKIŠ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 511,89 HRK 2.900,58 HRK
BRANKA MEKIŠ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.736,02 HRK 4.212,96 HRK
BRANKA MEKIŠ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.932,76 HRK 2.146,42 HRK
BRANKA MEKIŠ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.248,58 HRK 1.407,96 HRK
BRANKA MEKIŠ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 916,42 HRK 3.036,93 HRK
Ukupno 8.700,99 HRK 15.126,80 HRK