• Naziv: JURIC IGOR
  • Naselje: Brezova, 49223
  • Grad/Općina: Sveti Križ Začretje
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURIC IGOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 132,25 HRK 529,38 HRK
JURIC IGOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 278,51 HRK 1.578,39 HRK
JURIC IGOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 719,58 HRK 799,16 HRK
JURIC IGOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 464,86 HRK 524,18 HRK
JURIC IGOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 341,17 HRK 1.130,62 HRK
Ukupno 1.936,37 HRK 4.561,73 HRK