• Naziv: MATANIĆ MANDE
  • Naselje: Dubrave, 47240
  • Grad/Općina: Slunj
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATANIĆ MANDE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 398,74 HRK 1.595,87 HRK
MATANIĆ MANDE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 839,64 HRK 4.757,94 HRK
MATANIĆ MANDE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
MATANIĆ MANDE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.169,13 HRK 2.408,93 HRK
MATANIĆ MANDE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.401,24 HRK 1.580,12 HRK
MATANIĆ MANDE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.028,57 HRK 3.408,38 HRK
Ukupno 6.215,65 HRK 14.177,88 HRK