• Naziv: ZORAN PERKOVIĆ
  • Naselje: Poljana Čička, 10415
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ZORAN PERKOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 123,76 HRK 495,29 HRK
ZORAN PERKOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 869,56 HRK 965,81 HRK
ZORAN PERKOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 561,79 HRK 633,50 HRK
ZORAN PERKOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 319,23 HRK 1.057,92 HRK
Ukupno 1.874,34 HRK 3.152,52 HRK